Ceník

Jízda na tobogánu zdarma.

Rekreační poplatek dle vyhlášky města Zákupy č. 3/2010, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
Schváleno RM dne 21. 5. 2008 pod č. usnesení 327/08 b)

Platební podmínky pro rezervace ubytování v chatkách na koupališti v Zákupech schválených RM dne 25. 3. 2009 pod č. usnesení 492/09

a) 50% celkové ceny za pobyt je nutné zaplatit na účet města do 14 dnů od data rezervace
b) zbývajících 50% je nutné uhradit v den nástupu na rekreaci
c) v případě zrušení rezervace se zaplacená částka nevrací

Provozovatel koupaliště

Město Zákupy
Borská 5
47123 Zákupy

Číslo účtu: KB 19-5721421/0100

Rezervovat ubytování a jaké bude počasí ?