Tipy na cyklovýlety

Tipy na cyklovýlety

Je možno použít pěších (s výjimkou výstupu na Kamenický vrch a omezení i na naučné stezce) i automobilových výletů a je možno je kombinovat.

Vysvětlivky: A=asfalt, BM=boží muka, MK=místní komunikace, PC=polní cesta, LS=lesní cesta, T=tachometr, X=křižovatka

Tip první

(v rámci trasy jedeme pouze po A asi 23 km po v podstatě rovinatém profilu)

Vyjedeme směrem na Božíkov (v Božíkově odbočíme první cestou přes most vlevo a můžeme asi 300 m jet po levém břehu Svitavy po MK až k prodejně, kde se vracíme na státní silnici), na Brennou, Veselí. Za mostem přes Ploučnici pod Brennou (prohlédněte si nejdříve jez na Ploučnici a most, který je pěknou ukázkou kamenické a zednické práce minulého století a nedávno byl rekonstruován na T necelých 5 km) zabočíme vpravo po červené značce na Heřmaničky, kde budeme mít T asi 8 km. Zde pokračujeme na Českou Lípu (tedy neodbočíme vpravo na Dobranov) a pokračujeme buď stále po asfaltu, nebo za Heřmaničkami vlevo lesní cestou po červené značce (tím si trasu o maličko zkrátíme). Projedeme Žizníkovem (možnost občerstvení) a pokračujeme přes českolipské předměstí Svárov a před železničním přejezdem odbočíme vpravo.
Zde se dostaneme na cyklostezku, jež vede po bývalém železničním tělese. Tak šlapeme proti proudu Ploučnice, po můstku přes Dobranovský potok a brzy vyjedeme u železniční zastávky Vlčí Důl. Máme T 19 km. Odbočíme vlevo na Dobranov a zde pak už po státní silnici do Zákup. Je to příjemná projížďka, která neunaví. Od zastávky Vlčí Důl bychom mohli také odbočit vpravo, pak po několika stech metrech vlevo směrem na Vlčí Důl a znovu se vrátit přes Heřmaničky. Tím se vyhneme nepříjemné cestě po silnici z Dobranova do Zákup, ale trasu si prodloužíme.

Tip druhý

(v rámci trasy asi 2 km po LC a asi 9 km po AMK a 9 km po státní silnici, trasa rovinatá, snadná, celkem asi 23 km dlouhá)

Vyjedeme z náměstí už známou cestou na Božíkov, pod Brennou, k mostu přes Ploučnici. Pokračujeme dál, necháme vpravo odbočku na Vlčí Důl, vlevo odbočku na Veselí, po pravé straně mineme vepřín a za ním na kraji lesa odbočíme šikmo vpravo na lesní cestu (T přes 5 km). Můžeme ovšem pokračovat ještě asi 1 km po státní silnici a pak na X s tzv. Hradčanskou cestou (ve středověku velice frekventovanou spojnicí mezi Českou Lípou a Mimoní) teprve v pravém úhlu odbočit doprava po LC, ke které se po chvíli připojí zprava cesta, jíž jsme mohli jet podle první varianty za vepřínem.
Když bude T asi 8 km, přejedeme železniční trať Jestřebí – Česká Lípa a ocitneme se na panelové cestě, po níž drncáme něco přes 1,5 km a napojíme se na AMK. Pak si opět můžeme vybrat. Buď odbočíme doprava přes trať a záhy se napojíme na neudržovanou PC, po níž asi po 2,2 km přijedeme do České Lípy na Svárov, nebo budeme pokračovat přes Okřešice (prohlédneme si hezké domky) a zde odbočíme po modré značce vpravo a opět se vynoříme na Svárově. Tato varianta je asi o 1 km delší.
V České Lípě – Svárově přejedeme železniční trať a vpravo najedeme na A cyklistickou stezku, která byla zbudována na tělese bývalé železniční trati. Stezka nás převede přes Ploučnici ke X silnice od Žizníkova a státní silnice na Zákupy. Zpočátku nivou Ploučnice se pak dostaneme k můstku přes Dobranovský potok až k železniční zastávce Vlčí Důl – Dobranov. Máme za sebou asi 18 km. Odtud doleva po okresní silnici na Dobranov a zde vpravo na Zákupy. Ale to už známe. Na zákupském náměstí bude T ukazovat asi 23 km.

Tip třetí

(v rámci trasy nejméně 6 km (ale dle výběru trasy možno i jen po A) po PC a LC, zbytek po AMK a po státní silnici, trasa je za mokra v části mimo A značně obtížná)

Z náměstí se opět vydáme na Božíkov. Jedeme až k Veselí a zde pokračovat po AMK vpravo přes Heřmaničky do Vlčího Dolu (T přes 4 km), kde pokračujeme po AMK k železniční zastávce Vlčí Důl – Dobranov, máme T asi 9 km.
Pokračujeme do Dobranova a odtud buď rovnou po silnici do Zákup (na náměstí T 14 km) nebo pokračujeme na Písečnou. Těsně před obcí (u místní tabule, T asi 11 km) odbočíme vpravo na PC, asi po 500 m při troše pozornosti uvidíte vlevo v trávě smírčí kříž. Pokračujeme dál a na X na kraji lesa (T = 12 km) se dáme opět vpravo a jedeme LC do Nového Šidlova. Před tím projedeme hezkým údolíčkem, kde je při mokru velmi špatná cesta, při výjezdu z něho nás asi vyděsí zuřivě štěkající volně pobíhající pes, jehož majitel – takový pohádkový dědeček – vás ujistí, že pes nic nedělá. Nahoře pak v A i v tom nesjízdném kopečku vás může překvapit auto. Na A máte T asi 14 km.
Po A pokračujeme až ke státní silnici Nový Bor – Zákupy (T asi  15 km). Odtud můžeme odbočit opět na Zákupy vpravo. Na náměstí si připočítáme něco přes 3 km. Ti vytrvalí odbočí vlevo a dobří krosaři hned v údolíčku doprava. Kousek A, pak PC a nakonec zarostlá, téměř neznatelná cesta. Po skoro neproniknutelné houštině překonáme krátké stoupání a ocitneme se u BM (T asi 14 – 18 km) a už po slušné LC se vydáme vpravo k Lasvicím. Ti, co se nechtějí prodírat, neodbočí v údolíčku vpravo, ale pokračují po silnici, vyšlapou slušný kopec a na křižovatce Plesa (T asi 13 – 16 km) odbočí vpravo na Nové Domky. Na konci osady vpravo PC a později LC po necelém kilometru se ocitneme u již zmíněných BM (T 12 km). Od BM, kde se naše trasy setkaly, jedeme kolem dalších BM a kolem posedu – kazatelny po kraji lesa, pak se do lesa vnoříme a po necelých dvou kilometrech jsme na kraji Lasvic. Zajedeme-li si kousek vlevo LC na Velenice, uvidíme asi po 200 m vlevo další smírčí kříž (pak můžeme pokračovat do Velenic – viz trasu č. 5). Ale vrátíme se a projedeme Lasvice a těsně před výjezdem na státní silnici na Zákupy odbočíme vlevo a kolem Řehořků projedeme lesem do Nových Zákup. Kolem rybníka k domu s pečovatelskou službou a odtud už trefíte. Od kraje Lasvic jsme ujeli asi 6 km. Takže teď na náměstí máme na T 26 nebo také skoro 30 km.

Tip čtvrtý

(v rámci trasy jedeme asi 3 km obtížným stoupáním, jinak trasa rozmanitá)

Vyjedeme z náměstí směrem na Božíkov, pod Brennou k mostu přes Ploučnici těsně nad místem, kde se do ní vlévá Svitava. Až sem jsme na státní silnici. T asi 4,5 km.
Za mostem odbočíme známou cestou ostře doprava (jsme na červené značce) po AMK na Heřmaničky a Vítkov. Na křižovatce odbočíme vpravo a přejedeme opět most přes Ploučnici, později železniční trať u zastávky Vlčí Důl – Dobranov a za chvíli jsme v Dobranově. To už jsme ujeli asi 10 km.
Lenoši a unavení to vezmou rovnou po státní silnici vpravo na Zákupy a asi po 3 km jsou na náměstí. Ale ti opravdoví sportovci pojedou okresní silnicí přes Dobranov (zde mohou nabrat sil ve dvou příjemných restauracích), dále přes Písečnou do Bukovan (T = 14 km), kde odbočí vpravo na MK – PC – A. A tady to začne. Kolem menšího rybníka začneme prudce šplhat do kopce na Svojkov. A musíme to vydržet alespoň 2 km. Ve Svojkově po státní silnici vpravo budeme trochu odpočívat, ale po necelém kilometru na křižovatce v Plesech se rozhodneme, zda už toho máme dost a pojedeme dál vpravo na Zákupy (asi po 4,5 km jsme zase na náměstí), nebo odvážně zabočíme na okresní silnici vlevo přes Nové Domky na Svitavu. To nás čeká necelý kilometr ostřejšího stoupání a pak sjezd do Svitavy. Ale jeďte pomalu, rozhled stojí za to. Ve Svitavě máme za sebou 20 km.
Zabočíme vpravo na Velenice. Míjíme rázovité dřevěné chalupy, skalní sklepy, na vršku po levé straně hřbitov a po sjezdu vlevo navštívíme jeskyni, kde se natáčelo peklo ve filmu „S čerty nejsou žerty“.
Přejedeme můstek a odbočíme kousek vlevo. Najdeme další jeskyni, z níž vede několik desítek metrů dlouhá skalní chodba (bývalý podzemní náhon), kterou se dostaneme opět na silnici. Baterka je nutná. Pozor na sesuvy a padající kameny. Tyto jeskyně jsou známé jako „Pusté“ nebo „Husitské“ či „Kacířské kostely“ (Husskirche, Katzerkirche – zkomoleno na Hunds- a Katzekirche = Psí a Kočičí kostely), kde se skrývali v době temna nekatolíci. Dále jedeme krásným údolím říčky Svitavy. Vpravo je bývalý mlýn, vlevo další jeskynní prostory, kde za války ženy zavlečené sem především z Polska vyráběly součástky prý na V-1 a V-2, jiní říkají, že na ponorky. Po válce prostory sloužily mimo jiné jako sklady zeleniny a ovoce. Dále jedeme kolem objektu, který býval v minulém století továrnou na zrcadla. Dnes jsou to tzv. Pekelné doly – skalní restaurace nejen pro motoristy. Ale to už jsme pomalu ve Velenicích (víme, že vpravo nad námi jsou zbytky velenické tvrze) a odtamtud už se vydáme po silnici na Zákupy. Po návratu na zákupské náměstí máme za sebou asi 29 km. Hezké počasí a mapa jsou nutné, abyste si mohli určovat jména kopců, které po cestě uvidíte.

Tip pátý

(v rámci trasy jedeme po A asi 6-8 km (podle výběru varianty) a po dobré LC asi 4-8 km v poměrně kopcovitém terénu, lesem i mezi krásnými venkovskými chaloupkami v Lasvicích a ve Velenicích)

Jedeme na Nový Bor, na křižovatce u mlýna (T = 700m) odbočíme vlevo Mlýnskou ulicí a asi po sto padesáti metrech do kopce vpravo podle rybníka PC a později LC, po níž pak zabočíme vpravo a podle silnice pokračujeme k Lasvicím. Na konci lesa (T = asi 2,4 km) odbočíme vpravo a přes Lasvice kolem krásných chaloupek dojedeme na okraj lesa (T = 3,6km). Zde odbočíme po udržované LC vpravo, potom asi po 200 m uvidíme vlevo asi 10 m od cesty smírčí kříž a pokračujeme na X (T = 3,9km) vlevo. Tuto cestu pak již neopustíme bez ohledu na zatáčky a další křižovatky. Na mýtině s X LC a výhledem na Velenický kopec máme na T 4,5 km. Všude jsou odbočující LC, můžeme se dát kteroukoliv, vpravo či vlevo, a budete-li se na každé další křižovatce vracet do původního směru, vždy zase dospějete na původní trasu. Doporučuji různě LC projet, je tam nádherně a jede se v pohodě. Využijte jich hlavně v borůvkové a houbařské sezóně. Na další mýtině s X LC (T asi 4,8) začíná sjezd k Velenicím. Povrch LC je postupně zpevněn drobným, místy i velkým štěrkem. Proto pozor na „ustřelení“ kola. Po dalších asi 300 m (T = 5,1 km) odbočíme vlevo dolů úvozovou cestou (můžeme však pokračovat i rovně). V tom případě jsme sjeli přímo do Velenic, pak na kamenném mostě přes Svitavu ve Velenicích – u sochy sv. Jana Křtitele máme na T = 6,1 km. Vzápětí jsme na silnici Velenice – Svitavy a odbočíme vpravo na Zákupy. Po 100 m úvozovou cestou na X odbočíme vlevo do kopce (možno opět též rovně, sjedeme do Velenic, těsně před obcí mineme vpravo další smírčí kříž) a po 200 m odbočíme vpravo (možno i rovně, vpravo můžeme navštívit tvrziště Výrov, dojedeme do Svitav a prodloužíme si tak trasu asi o 3 km), na další X už máme na T asi 5,8 km, po dalších asi 200 m nás čeká dvacet metrů hrubého štěrku. Na T máme 6,1 km, když jsme na křižovatce, kde odbočíme vlevo a při T 6,2 km jsme u můstku a skalních BM na silnici Svitavy – Velenice. Vlevo bychom přijeli k jeskyním, ale my jedeme vpravo. Bývalá zrcadlárna vestavěná do skály se nám objeví při stavu T 6,5 km a až bude tachometr ukazovat 7,5 km, budeme na okraji Velenic u stavidla a bývalého mlýna. Vpravo nad námi na kopci můžeme navštívit zbytky velenické tvrze. Vyústění nejkratší varianty trasy kolem sv. Jana je o 400 m dále, delší trasou máme najeto o 2 km více.
Projedeme obcí s pěknými chalupami se štíty obloženými břidlicí i v menším počtu s vyřezávanými lomenicemi pojizerského a podkrkonošského typu. Projíždíme kolem skal-ních sklepů, v jednou z výklenků je socha sedícího Krista. Když tachometr ukazuje 9 km, sjedeme po MK vpravo opět mezi rázovité chaloupky v nivě kolem Svitavy. Po 700 m vyjedeme zpět na silnici k Zákupům.
Kolem Nových Zákup dojedeme na kamenickou křižovatku a pokračujeme do Zákup, kde na náměstí máme najeto asi 14 km.
Trasa je to krátká, ale protáhne nás do kopce a provede opravdu krásnými místy. Samozřejmě, že ji můžeme spojit s jinými, už dříve popsanými trasami a najet těch kilometrů více.

Tip šestý

(v rámci trasy asi 5 km různě obtížného stoupání, jinak trasa lehká A)

Vyjedeme Borskou ulicí, po asi 700 m zabočíme vpravo na Kamenici proti toku Svitavy a od další křižovatky (T asi 1700 m) proti toku tzv. Zlatého potoka, nyní známějšího jako Kamenický. Míjíme pramen dobré, poněkud železité vody – pramen Tří svatých (vpravo T 2 km), který býval dříve ozdoben kamenickou a sochařskou výzdobou nyní zničenou. Mineme hřbitov (vlevo) s hrobem rudoarmějce a projedeme celou Kamenicí. Za vesnicí po zdolání kopce odbočíme A PC vlevo (T = 5 km). Na nejvyšším místě jakési náhorní plošiny, z níž máme nádherný rozhled po vzdálenějším okolí, odbočíme vpravo (pokud bychom jeli přímo, dostaneme se rovněž do Velenic) a posléze přijedeme na silnici Brniště – Velenice (T = 8 km). Dáme se vlevo do kopce směrem na Velenice.
Asi po 1800 m nesmíme minout mimořádnou památku lidového umění. Vpravo od silnice je ve skále vytesán rozměrný reliéf Božího hrobu a betléma, dílo neznámého autora z 18. st. Je to středoevropská rarita, bohužel ve špatném stavu. Po příjezdu do Velenic ukazuje T 12 km. Na křižovatce odbočíme vlevo na Zákupy. Po levé straně míjíme skalní sklepy, vpravo proudí Svitava. Za Velenicemi nás vlevo očekává nedávno opravená kaplička, vpravo před námi se objeví Nové Zákupy, kde býval kdysi poplužní dvůr Prorub, později zámeček, na přelomu 18. a 19. st. Zde byla textilní manufaktura Leitenbergerů, pak cukrovar, od r. 1904 vyšší lesnická škola, po válce kasárna. Za levotočivou zatáčkou po přejezdu mostku přes Svitavu můžeme buď pokračovat dále po silnici do Zákup a po příjezdu na náměstí T budeme mít celkem 15 km, nebo odbočíme nezpevněnou PC vpravo a projedeme přes sídliště NZ. Na silnici se pak napojíme na konci Kamenické ulice. Trasu jsme si zkrátili asi o půl kilometru.
Celou trasu je možno prodloužit, když za Kamenicí neodbočíme na APC vlevo, ale pojedeme až do Brniště a tam odbočíme vlevo na Velenice. Čeká nás v tomto případě poněkud frekventovanější silnice a větší stoupání. Prodloužení představuje asi 3 km. Z Velenic je také možno odbočit vpravo na zajímavou trasu ke Svitavě a Lindavě.

Tip sedmý

(v rámci trasy asi 4 km po PC, zbytek po AMK a po státní silnici, trasa převážně rovinatá, snadná)

Vyjedeme z náměstí směrem na Kamenici. Projedeme obcí a na jejím konci před stoupáním odbočíme vpravo po AMK (T = 3,7 km). Fotbalové hřiště zůstává po pravé ruce a my stoupáme až k BM, kde končí A (T = 5 km). Po PC vyjedeme na planinu s krásným výhledem od Lužických hor přes Ještěd, Ralsko k Bezdězům a dál na západ, dokud nám výhled neuzavře Kamenický vrch. Na T je 6,2 km a my na X zabočíme vpravo.
Široká polní cesta mezi tzv. řopíky (bunkry druhé obranné linie z doby před druhou světovou válkou nazývané podle zkratky názvu svého investora Ředitelství obranných prací – ŘOP připomínající mnichovskou zradu) nás zavede obloukem k silnici Zákupy – Mimoň (T = 8 km), po níž pojedeme vpravo na Zákupy. Na kraji Bohatic proti autobusové zastávce odbočíme vlevo do polí (T = 8,8 km). (Samozřejmě se také můžeme vrátit už do Zákup. V tom případě bychom měli najeto něco přes 12 km.)
Neudržovanou PC směřujeme bez odbočování až k lesíku (spíše remízku), který (spolu s dalším) objedeme vpravo a ocitneme se u přejezdu přes železniční trať (T = 10 km). Za přejezdem na křižovatce můžeme odbočit (1) vpravo a když T ukáže 10,8 km, budeme u lípy a BM, kde začíná asfalt. Pokocháme se krásným a málo známým pohledem na Zákupy – kostel a zámek svítí před námi – a pokračujeme do Božíkova. Před mostem (T = 13km) odbočíme vpravo po MK proti proudu Svitavy, kterou po 300 m překročíme a vjedeme na státní silnici, po níž pokračujeme vpravo do Zákup. Na náměstí máme na T 15 km.
Pokud zvolíme variantu (2) a za tratí zabočíme vlevo, pojedeme nejprve luční neudržovanou PC po červené značce, kterou opustíme na kraji lesa u turistického rozcestníku, odbočíme vpravo po LC a pojedeme až na X s A (T = 12km), kde odbočíme po A vpravo. Po výjezdu z lesa je A vystřídán neudržovanou PC, po níž dojedeme až do Brenné, která se rozkládá na kopci vpravo. Na návsi máme na T asi 15 km. Z Brenné kopcem dolů, pak vpravo na Zákupy. Na náměstí budeme mít ujeto asi 20 km. Trasa je to příjemná, s krásnými rozhledy. Jeďte však jen za sucha, část od Bohatic je za mokra těžká.

Tip osmý

(v rámci trasy asi 4 km po PC a LC, zbytek po AMK a po státní silnici, trasa převážně rovinatá, poměrně snadná, za mokra části mimo asfalt značně obtížné)

Jedeme na Božíkov, zde hned přes první most vlevo a pokračujeme podél Svitavy až k dalšímu mostu u prodejny (T = 2 km). Zde znovu odbočíme vlevo, asi po 100 m zabočíme vpravo do kopce, pak nás čeká rovina, znovu stoupání a po jeho překonání opět rovina až ke staré lípě a BM, kde končí A (T = 6 km). Zde najdeme červenou turistickou značku a po ní jedeme nejprve PC, pak luční P až k lesu, kde na turistickém rozcestí opustíme červenou značku a odbočíme LC vpravo (T asi 5 km). LC se později změní na hrubý A. Na X (T 6 km) můžeme buď odbočit vpravo a dojedeme na okraj lesa, kde se A změní na PC, po níž za chvíli dojedeme do Brenné (na návsi T 12 km) a odtud do Zákup (viz předchozí trasa), nebo pokračujeme rovně směrem k Mimoni. Když máme T asi 11 km, jsme u silnice Mimoň – Doksy. Odbočíme vpravo a jedeme kolem bývalého vojenského letiště (je vlevo) do Hradčan. Zde máme možnost se občerstvit nejen nápoji a jídlem, ale i ve známém rybníce (Hradčany bývaly kdysi pěkným letoviskem). Na T je asi 15 km. Odbočíme vpravo na AMK a vnoříme se do lesa, kde nás čekají krásné pohledy na Hradčanské skály, můžeme se zastavit a hledat houby a v každém případě vychutnávat jízdu po většinou kvalitní silničce. Ale pozor, občas i zde kromě cykloturisty potkáme motorku nebo auto.
Asi po 18 km se cesta rozdvojuje. Pojedete-li vpravo, budete stále na asfaltu, i když leckde pěkně rozbitém. Projedete Veselí a na silnici k Zákupům se ocitnete asi při T 23 km. Nebo odbočíte vlevo, za chvíli opustíte A, protože odbočíte doprava a po tzv. Velké Hradčanské (Kummerské) cestě, která je většinou písčitá, se dostanete rovněž k silnici Srní – Zákupy. Na X vám ukazuje T asi 24 km. Když pak zabočíte vpravo na Zákupy, budete vědět, že na konci cesty vám ukáže T něco přes 30 km.

Tip devátý

(v rámci trasy jedeme převážně po A asi 32 km s výjimkou asi 3 km mezi Kamenicí a Bohaticemi. Profil trati je dosti členitý. Celková délka trasy je přibližně 35 km a její popis je velmi jednoduchý)

Z náměstí se vydáme na Dobranov (T = 3 km), zde odbočíme vpravo a v Bukovanech máme T asi 7 km. Pokračujeme po silnici na Pihel a na X odbočujeme znovu napravo na Svitavu (po levé ruce vrch Ortel), tam vlevo (T = 16 km) proti proudu říčky Svitavy do Lindavy (T = 18 km). Zde znovu vpravo na Brniště (vpravo Brnišťský vrch), Velký Grunov, Kamenici (T = 26 km).
Na začátku Kamenice jedeme místní asfaltovou komunikací vlevo kolem fotbalového hřiště a dál trasou, kterou jsme už jeli (trasa č. 7) polní cestou k silnici Zákupy – Mimoň. Po příjezdu na státní silnici zabočíme vpravo (T = 31km) a přes Bohatice jsme za chvíli v Zákupech (T = 34 km). Trasa je navigačně jednoduchá, ale pro málo trénovaného cyklistu už poměrně náročná, i když vede převážně po asfaltovém povrchu. Většina silnic je ale málo frekventovaných s výjimkou státní silnice mezi Zákupy a Dobranovem, event. Bohaticemi. Frekventovanější je také spojka mezi Brništěm a Velkým Grunovem. Výhodou trasy je značné množství „občerstvovacích stanic“ např. Dobranov, Písečná, Bukovany, Sedm trpaslíků, Sloup, Lindava, Brniště, Velký Grunov. Únikové trasy: od Sedmi trpaslíků vpravo na Zákupy (celkem asi 20 km), ze Svitavy na Velenice a Zákupy (celkem asi 25 km). Z Kamenice na Zákupy (asi 27 km). Je také možno si trasu prodloužit a to o pokračování, které bude obsahem trasy č. 10.

Tip desátý

(v rámci trasy ujedeme hodně kilometrů celkově a hodně terénem mimo A. Profil trasy je středně těžký, úseky mimo A nejsou vhodné k absolvování za mokra)

Vyrazíme z náměstí směrem na Mimoň. Vyjedeme bohatický kopec a tam, kde začíná vlevo chodník k vepřínu, odbočíme vpravo do pole (T asi 3,5 km) a cestou známou už z dřívějších tras jedeme pak lesní cestou na Mimoň (T asi 10km). Dále pak na Hradčany (T asi 14 km), odkud pokračujeme stále trasou č. 5 až na křižovatku mezi Hradčany a Veselím (T asi 18 km), kde odbočíme doleva a pokračujeme stále po A (neodbočíme vpravo po Velké Hradčanské cestě k silnici Srní – Zákupy) Hraničním dolem (zelená tur. značka) k Jestřebí. V Hraničním dole před Jestřebím odbočujeme vpravo (T asi 22 km), po pravé ruce nám zůstane Lysá hora (Lysá skála – Spící panna) a posléze vyjedeme na silnici směrem k Srní. Na křižovatce (T asi 26 km) pokračujeme po modré značce směrem na Českou Lípu až k začátku cyklostezky (bývalá trať na Zákupy), kde máme T asi 33 km, nebo odbočíme na Zákupy, dále nás čeká X s Velkou Hradčanskou cestou (T asi 27 km), po níž se vydáme vlevo na Českou Lípu (asi 35 km).
Jsme na trase č. 2. Té se držíme až k železniční zastávce Vlčí Důl a odtud do Vlčího Dolu. Nebo z České Lípy – Svárova odbočíme vpravo po červené turistické značce na Žizníkov a Heřmaničky, zde pak přes Vlčí Důl stejně jako v předchozí variantě polní cestou do Božíkova (kopírujeme v opačném směru část trasy 3) a do Zákup. Na konci putování máme T asi 46 km.

Tip jedenáctý

Spojíme-li tuto trasu s předcházející trasou č. 8 (tím, že vypustíme kus po silnici mezi Zákupy a Bohaticemi), máme putování v délce kolem 75 km, tedy pěkný celodenní výlet nejrozmanitějším terénem a krásnou krajinou. Je to vlastně Velký zákupský okruh.

Tip dvanáctý

představuje Malý zákupský okruh, který můžeme nazvat také Zákupským kritériem.

Je věnován těm, co nechtějí nic víc, než se projet na kole a moc se nenadřít a komu nevadí, že se bude pořád motat mezi auty. Vyjedeme z náměstí Borskou ulicí, pod zámkem odbočíme vpravo Gagarinovou a pokračujeme Školní a Okružní. U koupaliště máme na T asi 1,5 km. Dojedeme na Mimoňskou ulici, odbočíme vpravo na obchvat a u kulturního domu jsme ujeli asi 2,5 km. Za KD odbočíme prudce vpravo za zámek a Mlýnskou ulicí přijedeme na křižovatku Na Růžku (T = 3,5km). Kousek Kamenickou ul. a hned doleva k Novým Zákupům. Tam (T asi 4,5 km) za rekonstruovanými „kyjeváky“ odbočíme v pravém úhlu doprava a kopcem dolů projedeme k silnici Velenice – Zákupy. Zde odbočíme vpravo a přes Kamenickou křižovatku se vrátíme na náměstí. Tachometr ukazuje asi 6,5 km.
Asi o 1,5 km si trasu prodloužíme, pokud v N Z neodbočíme vpravo, ale pokračujeme prašnou cestou rovně kolem celého průmyslového areálu až do zatáčky silnice Velenice – Zákupy a teprve odtud se vracíme do Zákup. Toto prodloužení nedoporučuji za mokra.

Další možnosti cyklovýletů:

  1. Přes Veselí, Hradčany, Břehyni, do Starých Splavů (nebo až do Doks), zpět kolem obory     do Provodína a přes Srní do Zákup.
  2. Přes Českou Lípu, Častolovice, Manušice, Slunečnou na Prácheň k Panské skále a zpět přes     Nový Bor.
  3. Přes Velenice, Lindavu (sklárny Ajeto – možnost prohlídky) do Cvikova a přes Kunratice,     Brniště, Kamenici zpět do Zákup.
  4. Trasy projel a doporučuje autor Mgr. Jiří M. Šimek