Kontrola kvality vody 20.8.2018

teplota vody 24°C, voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi

Zdroj: <a href=“http://www.khslbc.cz/koup_cl_zakupy/“>Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci</a>

Leave a Comment (0) ↓