Kontrola kvality vody 24. 7. 2023

teplota vody 23°C, snížená průhlednost

Zdroj: Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci