Archive for Září, 2012

16. evropská noc pro netopýry

od 17:00 hodin

1.9.2012

Místo konání:
Areál Sloupsko-šošůvských jeskyní – Sloup

AOPK ČR – Správa CHKO Moravský kras,
Česká společnost pro ochranu netopýrů,
Ekologický institut Veronica a Regionální sdružení ČSOP
ve spolupráci s SJ ČR – Správou jeskyní Moravský kras
a Spolkem pro rozvoj venkova Moravský kras

Vás srdečně zvou na
16. Evropskou noc pro netopýry

v sobotu, 1. září 2012 v areálu sloupsko-šošůvských jeskyní.

Program:
prohlídka jeskyně
film o netopýrech
pozorování živých netopýrů

Na akci bude možno zakoupit publikace a další materiály o netopýrech.

Odjezd autobusu:
autobusové nádraží v Blansku v 17:30, návrat do 21:30
z Brna (od kavárny Bohéma, Rooseveltova ulice) v 16:30, návrat do 21:30
Zájemci o autobus vypravený z Brna se hlaste předem na adrese:
ZO ČSOP Veronica, Panská 9, 602 00 Brno
tel.: 542 422 750 (rezervace jízdenek za 50,- Kč)

Z důvodu omezeného počtu lidí pro vstup do jeskyně se bude program
několikrát opakovat.

 

Posted in: Pozvánky

Leave a Comment (0) →
Page 2 of 2 12